Benny Lindelauf

nieuws

nieuw toneelstuk voor het Laagland

25/03/2014 · 15:32

laaglandInèz Derksen, artistiek leider van jeugdtheatergezelschap ‘Het Laagland’ uit Sittard heeft me gevraagd of ik een toneelstuk voor hen wil schrijven. Nou en of ik dat wil! Niet alleen omdat ‘het Laagland’ mooie voorstellingen maakt, (zoals het recent bejubelde ‘Robin Hood- Vandaag kunnen we helden zijn”) of omdat ‘het Laagland’ in het gebouw van mijn oude MAVO zit, maar zeker ook omdat ze me bij het schrijven carte blanche gaf.
Een lang gekoesterde wens kwam bij me boven: het schrijven van een jeugdtheaterstuk in het Limburgs. Het onderwerp had ik al. Het moest gaan over een gebeurtenis die als kind een grote indruk op me maakte: de DSM ramp van 1975 in Geleen. Daarbij ontplofte een naftakraker. Veertien mensen kwamen om het leven. Onder de slachtoffers waren  (jonge) vaders. Ik vroeg me vaker af wat voor impact zo’n ramp op hun kinderen zou hebben gehad. De afgelopen tijd heb ik interviews afgenomen met nabestaanden en andere betrokkenen. Zeer indrukwekkende gesprekken waren dat, stuk voor stuk. Inmiddels ben ik al stevig aan het schrijven en droomt Inèz al hardop over een prachtige voorstelling. Wordt vervolgd!